СОПСТВЕНИК на оваа интернет-страница, е- продавница, со домен www.womenpoweron.mk, е ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИ – Скопје, со седиште на ул. Рајко Жинзифов бр.44-1, Скопје. 

Страницата е имплементирана во рамки на проектот „РАЗВОЈ НА МИКРО ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ЖЕНИ ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН “, финансиран од Делегацијата на Европска унија. 

ОДГОВОРНО лице за спроведување на проектот е Јасна Пајковска, 

e-mail: jasna.pajkovska@cup.org.mk.

За АДМИНИСТРИРАЊЕ И СЕРВИС на интернет-страницата www.womenpoweron.mk е одговорна компанијата „Блу Зоне“.

Доколку имате потреба од дополнителни информации во врска со купување и испорака на производите, Ве молам обратете се на следните контакти:

Тел: 075 421 174

Меил: info@womenpoweron.com

X