Zhvillimi i mikro ndërmarrjeve të grave në zonën ndërkufitare

Projekti "Zhvillimi i Mikro-Ndërmarrjeve të Grave në Zonën Ndërkufitare" synon të rrisë konkurrencën e grave, të forcojë sipërmarrjen e grave në rajonin e Pollogut dhe të Elbasanit dhe të sigurojë zgjidhje të qëndrueshme për zhvillimin e grave të vogla të biznesit në zonën ndërkufitare. 

Mbështetje për gratë sipërmarrëse

Me çdo produkt të blerë nga WOMENPOWERON, ne japim një kontribut dhe mbështetje të drejtpërdrejtë në zhvillimin e ndërmarrësisë së grave.
PRODUKTET NGA SIPËRMARRËSIT TANË
Këto janë produktet më të shitura këtë javë
Lirim! Pasqyra

FUSTAN ME KADIFE DHE SRMA, MAKINA EKZLUZIVE

55.000 ден 42.999 ден Pasqyra e shpejtëShto